Vilket Bristav-nummer har ?

Jon Henrik Fjällgrens Bristav-nummer är

3

Jon Henrik Fjällgren
var med i avsnittet 96
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 72
i podden Nemo Möter En Vän med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 53
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jon Henrik Fjällgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym