Vilket Bristav-nummer har ?

John Engelberts Bristav-nummer är

3

John Engelbert
var med i avsnittet Welcome to the jungle!
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Den där jävla tiden!
i podden Nordmark Pod med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet Extrasode 5: Orca, havets hämnare
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se John Engelberts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym