Vilket Bristav-nummer har ?

Johannes Tveitans Bristav-nummer är

4

Johannes Tveitan
var med i avsnittet 157 - I have no idea what a startup is
i podden Kodsnack med
Fredrik Björeman

Fredrik Björeman
var med i avsnittet 163 - 22:18-peaken
i podden Kodsnack med
Olle Landin

Olle Landin
var med i avsnittet 165
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Johannes Tveitans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym