Vilket Bristav-nummer har ?

Olle Landins Bristav-nummer är

2

Olle Landin
var med i avsnittet 165
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Olle Landins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet