Vilket Bristav-nummer har ?

Johannes Brennings Bristav-nummer är

2

Johannes Brenning
var med i avsnittet 43: Nötknäpparen
i podden Ilar med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet 284
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johannes Brennings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym