Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Strandbergs Bristav-nummer är

1

Jonas Strandberg
var med i avsnittet 4
i podden Det här är Jonas Strandbergs podcast med
Petter Bristav

Se Jonas Strandbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet