Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Hagströms Bristav-nummer är

2

Johanna Hagström
var med i avsnittet #4
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Johanna Hagströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet