Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Anderssons Bristav-nummer är

1

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Johan Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym