Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Svärds Bristav-nummer är

2

Johan Svärd
var med i avsnittet TFK.30 – Magnus Betnér.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 211
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Svärds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym