Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Salbergs Bristav-nummer är

3

Johan Salberg
var med i avsnittet #33. Manspodden goes Tarantino 
i podden Manspodden med
Markus Trautmann

Markus Trautmann
var med i avsnittet #48. Mansterapeut och humorproffs
i podden Manspodden med
Sara Andersson

Sara Andersson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Salbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym