Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Paus Bristav-nummer är

3

Johan Paus
var med i avsnittet Avsnitt 18: Mycket yta och lite innehåll? Boom!
i podden Jetzt med
Matilda Johansson

Matilda Johansson
var med i avsnittet 1:3 - Jetzt åldras
i podden Jetzt med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Paus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym