Vilket Bristav-nummer har ?

Matilda Johanssons Bristav-nummer är

2

Matilda Johansson
var med i avsnittet 1:3 - Jetzt åldras
i podden Jetzt med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matilda Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym