Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Neijs Bristav-nummer är

3

Johan Neij
var med i avsnittet Avsnitt #5
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Johan Neijs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym