Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Kindes Bristav-nummer är

3

Johan Kinde
var med i avsnittet Frank Sinatra – musik efter 50
i podden Gradvall med
Tomas Andersson Wij

Tomas Andersson Wij
var med i avsnittet 35
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Kindes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym