Vilket Bristav-nummer har ?

Tomas Andersson Wijs Bristav-nummer är

2

Tomas Andersson Wij
var med i avsnittet 35
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tomas Andersson Wijs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet