Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Kücükaslans Bristav-nummer är

3

Johan Kücükaslan
var med i avsnittet #106
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #62
i podden Agendasättarna med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Johan Kücükaslans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym