Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Ingerös Bristav-nummer är

3

Johan Ingerö
var med i avsnittet 53
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 233
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Ingerös poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym