Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Glans Bristav-nummer är

2

Johan Glans
var med i avsnittet 8
i podden David Batras Podcast med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Johan Glans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym