Vilket Bristav-nummer har ?

Joel Josefssons Bristav-nummer är

2

Joel Josefsson
var med i avsnittet 63
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 228
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joel Josefssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym