Vilket Bristav-nummer har ?

Joe Hottingers Bristav-nummer är

5

Joe Hottinger
var med i avsnittet Rock Dudes #22 – Halestorm (Guest: Lzzy Hale & Joe Hottinger)
i podden Rock Dudes med
Jonas Lööw

Jonas Lööw
var med i avsnittet Rock Dudes #32 – FOTBOLL & ROCK N ROLL (Gäst: Mats Rubarth / Casablanca / AIK Fotboll)
i podden Rock Dudes med
Mats Rubarth

Mats Rubarth
var med i avsnittet 116
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Joe Hottingers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet