Vilket Bristav-nummer har ?

Jocke Samuelssons Bristav-nummer är

4

Jocke Samuelsson
var med i avsnittet 24
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 6
i podden Cancerpodden med
Marie Göranzon

Marie Göranzon
var med i avsnittet 217
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jocke Samuelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym