Vilket Bristav-nummer har ?

Elisabet Höglunds Bristav-nummer är

2

Elisabet Höglund
var med i avsnittet 181
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elisabet Höglunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet