Vilket Bristav-nummer har ?

Jocke Bobergs Bristav-nummer är

2

Jocke Boberg
var med i avsnittet 94
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Jocke Bobergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym