Vilket Bristav-nummer har ?

Joar Malms Bristav-nummer är

2

Joar Malm
var med i avsnittet 9
i podden Det Här Är Min Podcast med
Niclas Löfgren

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Joar Malms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet