Vilket Bristav-nummer har ?

Joakim Pirinens Bristav-nummer är

2

Joakim Pirinen
var med i avsnittet 51
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joakim Pirinens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym