Vilket Bristav-nummer har ?

Joachim Björklunds Bristav-nummer är

3

Joachim Björklund
var med i avsnittet #79
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #116
i podden Agendasättarna med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 282
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joachim Björklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym