Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Pistols Bristav-nummer är

2

Jimmy Pistol
var med i avsnittet 67. Sexiga barndomsminnen-special
i podden Specialisterna podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Pistols poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym