Vilket Bristav-nummer har ?

Anton Magnussons Bristav-nummer är

1

Anton Magnusson
var med i avsnittet 290
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anton Magnussons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet