Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Lenefjälls Bristav-nummer är

2

Jimmy Lenefjäll
var med i avsnittet #19 Jimmy Lenefjäll
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Lenefjälls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym