Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Durmazs Bristav-nummer är

2

Jimmy Durmaz
var med i avsnittet Avsnitt 12
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Durmazs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym