Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Ahlstrands Bristav-nummer är

3

Jimmy Ahlstrand
var med i avsnittet # 24 - Det strategiska avsnittet
i podden TV Heads med
Bengt Strömbro

Bengt Strömbro
var med i avsnittet 60
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Jimmy Ahlstrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym