Vilket Bristav-nummer har ?

Jessie Granqvists Bristav-nummer är

3

Jessie Granqvist
var med i avsnittet Avsnitt 120
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Jessie Granqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet