Vilket Bristav-nummer har ?

Jessica Schiefauers Bristav-nummer är

3

Jessica Schiefauer
var med i avsnittet #7
i podden Superältarna med
Johanna Thydell

Johanna Thydell
var med i avsnittet #8
i podden Superältarna med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jessica Schiefauers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym