Vilket Bristav-nummer har ?

Jessica Almenäs Bristav-nummer är

3

Jessica Almenäs
var med i avsnittet 59
i podden Träningspodden med
Maja Reichard

Maja Reichard
var med i avsnittet 10
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jessica Almenäs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet