Vilket Bristav-nummer har ?

Jesper Ganslandts Bristav-nummer är

2

Jesper Ganslandt
var med i avsnittet 142
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Jesper Ganslandts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym