Vilket Bristav-nummer har ?

Jerry Solfeldts Bristav-nummer är

2

Jerry Solfeldt
var med i avsnittet #6 Jerry Solfeldt
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 274
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jerry Solfeldts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym