Vilket Bristav-nummer har ?

Jeremy Bullochs Bristav-nummer är

3

Jeremy Bulloch
var med i avsnittet EP166
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP120
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jeremy Bullochs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym