Vilket Bristav-nummer har ?

Jeremy Bullochs Bristav-nummer är

3

Jeremy Bulloch
var med i avsnittet EP166
i podden Nördigt med
Peter Kjellin

Peter Kjellin
var med i avsnittet EP71
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 173
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jeremy Bullochs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym