Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Sjögrens Bristav-nummer är

2

Jens Sjögren
var med i avsnittet 3: Jens, Isabelle och Christian
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jens Sjögrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym