Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Malmlöfs Bristav-nummer är

3

Jens Malmlöf
var med i avsnittet "7. Jens (Hoffmaestro) Malmlöf"
i podden Handen på hjärtat med
Rodrigo Gonzalez

Rodrigo Gonzalez
var med i avsnittet "31. Klas Eriksson"
i podden Handen på hjärtat med
Klas "Claerence" Eriksson

Klas "Claerence" Eriksson
var med i avsnittet 294
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Malmlöfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet