Vilket Bristav-nummer har ?

Matias Varelas Bristav-nummer är

1

Matias Varela
var med i avsnittet 164
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matias Varelas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet