Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Lyckmans Bristav-nummer är

4

Jens Lyckman
var med i avsnittet Jens Lyckman
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Helene Colak

Helene Colak
var med i avsnittet Per Holknekt
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Per Holknekt

Per Holknekt
var med i avsnittet 150
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Lyckmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym