Vilket Bristav-nummer har ?

Helene Colaks Bristav-nummer är

3

Helene Colak
var med i avsnittet Per Holknekt
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Per Holknekt

Per Holknekt
var med i avsnittet 150
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Helene Colaks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym