Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Fjellströms Bristav-nummer är

3

Jens Fjellström
var med i avsnittet 11
i podden Metrojobb podcast med
Hanna Larsson

Hanna Larsson
var med i avsnittet 13
i podden Metrojobb podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Fjellströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym