Vilket Bristav-nummer har ?

Jenny Dambergs Bristav-nummer är

2

Jenny Damberg
var med i avsnittet 70
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Jenny Dambergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym