Vilket Bristav-nummer har ?

Jennifer Kücükaslans Bristav-nummer är

2

Jennifer Kücükaslan
var med i avsnittet Dag 13
i podden #VMpodden med
Jens Resch

Jens Resch
var med i avsnittet 4
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Jennifer Kücükaslans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym