Vilket Bristav-nummer har ?

Janne Wikströms Bristav-nummer är

2

Janne Wikström
var med i avsnittet #25 Janne Wikström
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Janne Wikströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym