Vilket Bristav-nummer har ?

Janne Raninens Bristav-nummer är

2

Janne Raninen
var med i avsnittet #8 Janne Raninen
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Janne Raninens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym