Vilket Bristav-nummer har ?

Janne Anderssons Bristav-nummer är

2

Janne Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 53
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Janne Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym