Vilket Bristav-nummer har ?

James McKies Bristav-nummer är

2

James McKie
var med i avsnittet #01
i podden Swedish Football Mafia med
Adeel Faqih

Adeel Faqih
var med i avsnittet 247
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se James McKies poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet