Vilket Bristav-nummer har ?

Al Pitchers Bristav-nummer är

1

Al Pitcher
var med i avsnittet 2
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Al Pitchers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym